kavicsbánya fejléc.jpg
Füzesabonyi Agrár Zrt.Füzesabonyi Agrár Zrt. - a kavicsbánya üzemeltető

Cégünk szolgáltatásai a kavicsbánya területén

kavicsbánya markolóval.jpg
 • Főtevékenység: kavics-, homokbányászat
 • Építési betontermék gyártása
 • Előre kevert beton gyártása
 • Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
 • Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 • Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
 • Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése

bányató.jpg
A kavicsbánya üzem adatai:

 • Kavicsbánya telek neve: Szihalom II.-kavics
 • Közigazgatási helye: Heves megye, Szihalom, Töviski dűlőA kavicsbánya telek, kavicsbánya üzem alapadatai:

Behatároló lapok:
 • Alaplap: 101,0 mBf
 • Fedőlap: 116,0 mBf
 • Területe: 38 ha 5065 m2
...

Ismertető a kavicsbánya területének geológiájáról


                                                    A kavicsbánya területének általános ismertetése

kavicsból készített domb.jpgA kavicsbánya területe morfológiailag síknak tekinthető. Terepfelszíne 114,2-116,8 mBf szint között van, de jellemző a 115,5-116,8 mBf szint közötti változás. Átlagos terepszint: 116,1 mBf.


A terület egyenletességét a D-i részen, a felhagyott kavicsbánya szakítja meg 1,5-2,0 m mélységgel.

                                                    Fekü ismertetése

markológép munka után.jpg


Feküképződmények:
A terület földtani felépítésében a nyersanyag vonatkozásában a felszínközeli rétegek a jelentősek, így a mélyföldtani felépítést nem tartottuk szükségesnek.


Felső-pannon:
Közvetlenül a produktív képződmények alatt agyagos kőzetliszt, kőzetliszt, kőzetlisztes anyag található.

A kavicsbánya mint bányászati tevékenység

A kavicsbánya bányászati tevékenység öt fázisból tevődik össze:

 • Lefedés
 • Fedő meddő letakarítás
 • Száraz szinti kavicstermelés
 • Víz alóli kavicstermelés
 • Rekultiváció

A kavicsbánya bányászati tevékenység fázisairól bővebben

kavicsbánya és bányató fákkal.jpg

Lefedés:

A kavicsbánya művelési terület humuszos takarórétege 0,4-1,0 m átlagosan 0,8 m vastagságban fordul elő.

A talaj hasznosítása:
 • védőtöltés építése a bánya gödör peremen min. 0,8 m magas
 • depózás
 • rekultivációs tartalékolás
 • értékesítés
 • kavicsbánya telken kívüli szántón való elterítés
A tervciklus talaj mennyiségének depózási lehetősége biztosított, amiből a további hasznosítási módok teljesíthetők. A lefedés a konkrét kitermelést csak egy tervévnyi időszakkal előzheti meg.Fedő meddő letakarítás:

Helyi kifejlődésben a talajréteg és a kavicsréteg között található a kőzetlisztes anyag. Várható mennyisége: 23 370 m3.

Hasznosíthatósága feltételes: adott földműbe, műtárgyba töltésanyagként való beépíthetősége a megrendelő minősíttetése alapján kerül megállapításra. A letakarítás időszakában hasznosíthatatlan mennyiség a leművelt területen visszatöltésre kerül.száraz szinti kavicstermelés.jpg

Száraz szinti kavicstermelés:

A fedő meddő kivastagodásától függően a száraz szinti kavicsos szelet vastagság 2,75 m - 3,95 m közé esik. A gépek működtetéséhez szükséges kezelési utasítások rendelkezésre állnak. A kavicsbánya kavics termelése homlokrakodóval vagy felső forgóvázas kotrógéppel történik, közvetlenül szállító gépjárműre rakva. A kotrógép járóműve a munkaszint szabad szélével párhuzamos legyen és a peremvonalat 2 m-nél jobban nem közelítheti meg.

Homlokrakodós jövesztés esetén a kavicsbánya fal ideiglenes dőlésszöge 45 o, míg az árokásós kanálszerelékű forgóvázas hidraulikus kotró járószerkezet felfekvési stabilitását biztosító övezeten túl: bányafal ideiglenes dőlésszöge 90 o lehet.

A gép eltávozása, átállása előtt 30o-os rézsűszöget kell beállítani.

A víz alóli kotrás munkaszintjéhez a termelés talpsíkját úgy kell kialakítani, hogy az legalább 0,5 m-el magasabb legyen a kavicsbánya tó átlagos vízszintjéhez, és vízszintes legyen.

bányatóból kavics kitermelés.jpg

Víz alóli kavicstermelés:

A jövesztés alsó síkját a nem műrevalónak minősített homokos, kőzetlisztes összlet, réteghatára adja meg. A kotrási szelet vastagsága: 3,5-4,0 m.

A kavicsbánya kavics jövesztése forgó, felsővázas hidraulikus vagy vonóvedres kotróval történik. A kotrógép járóműve a partvonallal párhuzamos legyen és azt 2 m-nél jobban nem közelítheti meg.
A víz alatti kotrás maximális rézsűszöge: 30 o.  Rakodás:

  A szállító járművek részére a kavicsbánya területén a jobbkéz-szabály érvényes. Megengedett sebesség: 5 km/h. Az ettől való eltérés, a megfelelő KRESZ-táblák kihelyezésével, a felelős műszaki vezető írásbeli utasítása alapján kezdeményezhető.


  A munkaszint peremén, valamint a kavicsbánya tó partszegélyén legalább 0,8 m magas védőtöltést kell visszahagyni, illetve létesíteni, a biztonságos közlekedés megteremtéséhez, valamint annak azért, hogy megakadályozzák a véletlenszerű bejutást a kavicsbánya területére.Rekultiváció:

A hasznosíthatatlan meddő ásványi nyersanyagnak az eredeti (környező) terepszint alá fél méterrel visszatöltött felületére 0,5 m vastagságban kell talajt teríteni. A rekultivált területen pangóvizes, mélyfekvésű felület nem alakulhat ki. Rendszeres kaszálással biztosítani kell a gyommentességet. A kavicsbánya tóba külvizek nem vezethetők be!

Fő kavicsbánya veszélyek ismertetése

A kavicsbánya üzem fő kavicsbánya veszélyek szempontjából nem minősített. Az eddigi üzemeltetés alapján átminősítést nem kellett kezdeményezni.

Bemutatkozás

Füzesabonyi Agrár Zrt. - a kavicsbánya üzemeltető

Füzesabonyi Agrár Zrt. 1997. március 1-jén átalakulással jött létre, a Füzesabonyi Kavicsüzemek Közkereseti Társaságból. 2009-ig Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft.-ként működött a zárt körű részvénytársasággá alakulás előtt.


A társaság tevékenységi köre:

 • Kavicsbánya: bányászat
 • Kavicsbánya: bánya meddő, osztályozott és osztályozatlan kavics előállítása, értékesítéseA társaság termékei:

 • Osztályozott bányakavics: hatféle, (0-24, 0-32, 0-4, 4-8, 8-16, 16-32) frakciókban
 • Osztályozatlan bányakavics
 • Bányameddő

Térkép:
         

          Térkép megtekintéséhez kattintson a képre

          vagy erre a linkre: Térkép megtekintése

Elérhetőségek

Cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi u. 32.

Postázási cím: 3390 Füzesabony, Zrínyi u. 32.

Telefon: 06/30/2190-613

Fax: 06/36/341-340

Nyitva tartás
Hétfő 7-15 óráig
Kedd 7-15 óráig
Szerda 7-15 óráig
Csütörtök 7-15 óráig
Péntek 7-15 óráig
egyedi megállapodás alapján rugalmas nyitvatartási idő lehetséges
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.